No hables, actúa.
No digas, demuestra.
No prometas, cumple.

Не разговаривай, а действуй.
Не говори, а докажи.
Не обещай, а выполни.

Повелительное наклонение (форма второго лица ед. ч.):


-ar:
actuar – actúa – no actúes
demostrar – demuestra – no demuestres

-er:

prometer – promete – no prometas
comer – come – no comas

-ir:
decir – di – no digas
escribir – escribe – no escribas

Spanish vicabulary and grammar, gamification

Feliz Español